പങ്കാളികള്‍

2014, സെപ്റ്റംബർ 25, വ്യാഴാഴ്‌ച

കാണാത്ത സ്വപ്നം

ഇനിയെന്നു കാണുമെന്നായിരുന്നാദ്യം
അറിയില്ല എന്നെന്റെ ഉത്തരവും
ഇനിയെന്നെങ്കിലും കാണുമോ എന്നടുത്തത്
അതിനുമറിയില്ലെന്ന് തന്നെയെന്നുത്തരം
ഇനിയൊരിക്കലും കാണാതിരുന്നേക്കാം
എങ്കിലും ഇതുപോലൊരു രാത്രി മുഴുവനും
സ്വപ്നത്തില്‍ നമുക്കൊന്നിച്ച് കാണാം
സഖീ, മറക്കാതിരിക്കുവാന്‍ കാണുന്നു ഞാന്‍
നിന്നെയെന്‍ സ്വപ്നങ്ങളിലെങ്കിലും

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ