പങ്കാളികള്‍

2014, സെപ്റ്റംബർ 25, വ്യാഴാഴ്‌ച

എഴുത്തിന്റെ അദ്ധ്യായങ്ങള്‍

അദ്ധ്യായം ഒന്ന്
എഴുതി തുടങ്ങുകയാണു
എന്തിനെ പറ്റി
എങ്ങനെ
എപ്പോള്‍
ചോദ്യങ്ങളില്ല
പറച്ചിലും

അദ്ധ്യായം രണ്ട്
എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കാം
എന്തിനെപ്പറ്റിയും
എങ്ങനെയും
ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവാം
ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാം
വിമര്‍ശിക്കപ്പെടാം

അദ്ധ്യയം മൂന്ന്
ഇനിയെഴുതാം
തോന്നുന്നത്
തോന്നും പടി
ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവില്ല
ആരാധനയുടെ
യോജിപ്പുകള്‍ മാത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ