പങ്കാളികള്‍

2014, സെപ്റ്റംബർ 8, തിങ്കളാഴ്‌ച

അവസാനിക്കാത്ത യാത്രകള്‍

അവസാനിക്കാത്ത യാത്രകള്‍
അകലേക്കകലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോഴും
ചെറു തരി വെളിച്ചം പോലും
വഴികാട്ടാനില്ലാതാകുമ്പോളും
അവസാനിക്കാതെ നീളുന്ന
നരച്ച വഴികളിലൂടെയുള്ള,
യുദ്ധത്തിന്റെ കെടുതികളും
സമാധാനത്തിന്റെ നിശ്വാസങ്ങളും
ദുരിതത്തിന്റെ നെടുവീര്‍പ്പുകളും
വസന്തത്തിന്റെ തെളിമകളുമുള്ള
കാലത്തേ പിന്തള്ളിപ്പോകുന്ന
ഇനിയും തീരാത്ത യാത്രകള്‍
മരണത്തിന്റെ രൂക്ഷഗന്ധമുള്ള
കറുത്ത രാത്രികള്‍ക്ക്
ഒരുപക്ഷേ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായേക്കാം
ഇവിടെ ഈ തീരത്ത് ഒരു ബലിക്കൊപ്പം
അവസാനിച്ചേക്കുമെന്ന്
ജീവിച്ച കാലത്തെ കെട്ടുപാടുകളെ
എവിടെ എങ്ങനെയാണുപേക്ഷിക്കുക
മറന്ന് എറിയാവുന്നവയല്ലല്ലോ
യാത്രയില്‍ കണ്ടവയൊന്നും തന്നെ
അവസാനിക്കുന്നുമില്ല യാത്രകളും

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ