പങ്കാളികള്‍

2014, സെപ്റ്റംബർ 8, തിങ്കളാഴ്‌ച

പേരില്ലാത്ത ഗ്രാമം

പേരില്ലാത്തതാണാ ഗ്രാമം
മനസില്ലാത്ത മനുഷ്യരുടെ
നിസംഗമായ യാത്രകളില്‍
പൊടിപിടിച്ച് കിടക്കുന്നത്
ചെന്നെത്താന്‍ ലക്ഷ്യങ്ങളില്ലാതെ
അലഞ്ഞ് തിരിയുന്നവരുടെ
യാത്രയാക്കാന്‍ ബന്ധങ്ങളോ
കാത്തിരിക്കാന്‍ കണ്ണുനീരോ
ഇല്ലാത്തവരുടേത്
നേടുവാനുള്ള ദുരയില്ലാത്ത
നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന പേടിയില്ലാത്ത
മരണങ്ങളില്‍ ദുഖമില്ലാത്ത
പ്രണയമില്ലാത്ത, വിരഹവും
വിഷാദവുമില്ലാത്ത
കാമം പോലുമില്ലാത്തവര്‍
ചേര്‍ന്നിരുന്നത്
ഗ്രാമത്തിനു പുറത്ത്
പരസ്പരം പോലും തിരിച്ചറിയാത്ത
മനുഷ്യരുടേതുമായത്
ഇന്നലെകളും നാളേകളുമില്ലാത്ത
ഇന്നുകള്‍ മാത്രമുള്ളത്
ഒരു, പേരില്ലാത്ത ഗ്രാമം

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ