പങ്കാളികള്‍

2014, സെപ്റ്റംബർ 8, തിങ്കളാഴ്‌ച

ചൂട്

ഉള്ളു വേവുന്ന ചൂടിനാല്‍ കത്തി
പുകയുന്നു ദേഹമാസകലം
നെഞ്ചിലോ രണ്ടിണപ്രാവുകള്‍
തന്‍ ചിറകടി പോല്‍ പിടക്കുന്നു
തൊണ്ടയില്‍ രണ്ടു കരണ്ടിയാല്‍
ആരോ തോണ്ടുന്ന തരിപ്പിന്‍ സുഖം
മാനത്തു പെയ്യണ്ട മഴമേഘമിന്ന്
ദിശതെറ്റിയെന്‍ നാസാരന്ധ്രങ്ങളില്‍
കുടിയേറിപ്പാര്‍ത്തുവോ നാശം പിടിക്കാന്‍
മസ്തിഷ്കതിലൊപ്പം വെള്ളിടി വെട്ടും പോല്‍
വേദന, വേദന നുളക്കുന്നു, ഹാ കഷ്ടം
കണ്‍കളോ നീറുന്നു, പിടയുന്നു ചൂടിനാല്‍
ഡിഗ്രി എത്ര കാണുമോ പനിക്ക്
വിളിക്കാതെ വന്നവനെ നിനക്കന്ത്യശാസനം
പൊക്കോണം തനിയെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: