പങ്കാളികള്‍

2014, സെപ്റ്റംബർ 8, തിങ്കളാഴ്‌ച

തീവ്രപ്രണയം

മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണു
പുതച്ച് കമ്പിളിപ്പുതപ്പിന്നടിയില്‍
ഒന്നിച്ചൊരു മെയ്യായ്
നിന്റെ മാറിടങ്ങളില്‍ മുഖം
ചേര്‍ത്ത് കിടക്കുമ്പോള്‍
എന്റെ മുടിയിഴകളില്‍
പരതിനടക്കുന്ന നിന്റെ വിരലുകളുടേ
ദ്രുതചലനത്തിലെ വ്യതിയാനങ്ങളില്‍
ഉന്മത്തനായി
തേന്‍ നുകരുന്ന വണ്ടിനേപ്പോല്‍
നിന്റെ മാറിടങ്ങളില്‍ മധു തേടുകയാവും
എന്റെ ചുണ്ടുകള്‍
ഉയര്‍ന്നുയരുന്ന ശ്വാസോഛാസ
താളത്തിനൊപ്പം നേര്‍ത്ത കുറുകലില്‍
പുളഞ്ഞ് തുടിക്കുന്ന മെയ് ചേര്‍ന്ന്
പുല്‍കുമ്പോള്‍ മഴയുടെ തണുപ്പിനെ
തോല്‍പ്പിക്കുന്ന ചൂടുണ്ടാവും
എന്റെ കൈകള്‍ക്ക്
പ്രണയത്തിന്റെ വേവുന്ന ചൂട്
ഒന്നായിത്തീരുന്ന നിമിഷത്തിന്റെ
അനുഭൂതിയേകുന്ന ചൂട്
മഴ അവസാനിക്കാതിരുന്നെങ്കില്‍

1 അഭിപ്രായം: