പങ്കാളികള്‍

2014, സെപ്റ്റംബർ 25, വ്യാഴാഴ്‌ച

നീ കാണാത്ത ഞാന്‍

എനിക്കും നിനക്കുമിടയില്‍
എന്നും എപ്പോളുമൊരാളുണ്ട്
ചിരിക്കുമ്പോള്‍ കൂടെ ചിരിച്ചും
കണ്ണീരിന്നൊപ്പം കരഞ്ഞും
നിഴലെന്നു നിന്നെ തന്നെ
തോന്നിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരാള്‍

നീ പക്ഷേ
കണ്ടില്ലൊരിക്കലും
കണ്‍കള്‍ നിറയാതെ
വിടരുന്ന പുഞ്ചിരിയുമായ്
നീ പൂത്ത് നില്‍ക്കാന്‍
എന്നും ശ്രമിച്ചൊരെന്നെ

കുറ്റം പറയില്ല ഞാന്‍
നിന്നെയൊരിക്കലും
ലോകം വിശ്വസിക്കുന്നത്
പ്രകടനങ്ങളിലാണല്ലൊ

1 അഭിപ്രായം: