പങ്കാളികള്‍

2014, സെപ്റ്റംബർ 26, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ഒരു മരം

ഒരു മരമുണ്ടായിരുന്നു
ആകാശത്തിലേക്ക് കൈകള്‍ നീട്ടി
മേഘങ്ങളേ തലോടാന്‍ കൊതിച്ചത്

ഒരു മരമുണ്ടായിരുന്നു
വേരുകള്‍ ആഴ്ന്നിറങ്ങുമ്പോള്‍ ഭൂമിക്ക്
വേദനിക്കുമോ എന്നാശങ്കപ്പെട്ടിരുന്നത്

ഒരു മരമുണ്ടായിരുന്നു
ആഞ്ഞടിക്കുന്ന കാറ്റിന്റെ ഗതി
തെറ്റാതിരിക്കാന്‍ ശിരസു താഴ്ത്തുന്നത്

ഒരു മരമുണ്ടായിരുന്നു
കൈകള്‍ ഛേദിക്കപ്പെട്ട്, വേരുകള്‍
അറക്കപ്പെട്ട്, ശിരസറ്റു നിലം പതിച്ചത്

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ: