പങ്കാളികള്‍

2014, സെപ്റ്റംബർ 8, തിങ്കളാഴ്‌ച

കിണറും തവളയും

വക്കുകള്‍ ഇടിഞ്ഞ് താഴ്ന്ന
പൊട്ടക്കിണറ്റിലെ തവളകള്‍
ഇത് സ്വര്‍ഗ്ഗമാണു
ഇതുമാത്രമാണു സ്വര്‍ഗ്ഗമെന്ന്
പറഞ്ഞും പഠിപ്പിച്ചും
വിശ്വസിച്ചും പോന്നിരുന്നവര്‍
ആകാശത്തിലെ വെള്ളിവെളിച്ചം
നമുക്കുള്ളതല്ലെന്നും
വാവട്ടത്തിനപ്പുറമുള്ളവര്‍
പൊട്ടക്കിണറ്റിലെന്നു
പരിഹസിച്ചും
ആര്‍ത്തട്ടഹസിക്കുന്നവര്‍
ഇത്രനാളുമാ കിണറ്റില്‍
കിടന്നതിന്‍ ദുഖമിനിയും
മാറിയില്ലെനിക്ക്
ഇടക്കാ കിണറിന്റെ വക്കിലൊ
ന്നെത്തി നോക്കാറുണ്ട്
ഞാനോ നീയോ വലുതെന്ന
തവളപ്പോരു കണ്ടൊന്ന്
ചിരിക്കാന്‍

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ