പങ്കാളികള്‍

2014, സെപ്റ്റംബർ 8, തിങ്കളാഴ്‌ച

മരണം കുറിച്ചിടുന്നത്

നീ കുരുക്കിട്ട് കെട്ടിയ
കയറിന്നും അവിടെ ഉണ്ട്
നീ തൂങ്ങിയാടിയ അതേ
മാവിന്റെ വലത്തേ കൊമ്പില്‍.
അവിടവിടെയായി പൊട്ടലുകള്‍
വീണുവെങ്കിലും, ദ്രവിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല
ബലമൊന്ന് നോക്കണമെന്നുണ്ട്
പറ്റിയ ഒരിരയെ കിട്ടുന്നില്ല

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ