പങ്കാളികള്‍

2012, ജൂലൈ 30, തിങ്കളാഴ്‌ച

ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയും

ഇന്നലെ
തണുത്ത കാറ്റില്ലായിരുന്നു
ചിന്നിച്ചിതറുന്ന മഴത്തുള്ളികളും
ഈറന്‍ കാറ്റുമില്ലായിരുന്നു
നിറമില്ലാത്ത ആകാശവും
വരണ്ടുണങ്ങിയ ഭൂമിയും മാത്രം
രാത്രിയിലേതോ മരക്കൊമ്പില്‍
ഒറ്റക്കൊരു മൂങ്ങ മൂളുന്നുണ്ടായിരുന്നു
മരണം വിളിക്കുകയായിരുന്നോ
ഓരിയിട്ടു തളര്‍ന്ന ചാവാലി നായ്ക്കളും
വന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു കാലനും
ഇന്നലെ അവധിയായിരുന്നിരിക്കാം

ഇനിയുള്ളതിന്നും നാളെകളും
എന്ത്, ഇതൊക്കെ തന്നെയാവും ഇനിയും
അല്ലാതിരിക്കാന്‍ സ്വപ്നത്തിലല്ലല്ലോ
നാം ജീവിക്കുന്നതും  മരിക്കുന്നതും
മാറ്റമൊന്നിനുമാത്രം ഉണ്ടാകും ഉറപ്പ്
കാലനെന്നും അവധിയെടുക്കാനാവില്ലല്ലോ

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ: